Návštěva páté třídy v ZŠ Chrast

V pondělí 20. června žáci 5. ročníku měli možnost zavítat do ZŠ Chrast, která bude jejich příštím působištěm.  Setkali se svými o rok staršími kamarády ze Zaječic a společně proběhla ukázková lekce anglického jazyka v nově vybudované počítačové učebně. „Páťáci“ měli možnost poměřit své znalosti v aplikaci „KAHOOT!“. Vítězem byl Matouš Smutný.   Poté jsme měli možnost prohlédnout si […]

Práce hasičů – projektový den

V pátek 27. 5. se uskutečnil na naší škole projektový den s názvem Práce hasičů. Profesionální hasič – p. Jan Fousek seznámil všechny děti s náplní práce hasičů – zásahy při požárech, dopravních nehodách, záchraně tonoucích, jak hasiči postupují v případě povodní, silného větru, likvidace včelích, vosích či sršních rojů, záchraně zvířat. Společně si zopakovali důležitá telefonní čísla tísňového […]

Kraje České republiky – 5. ročník

Žáci 5. ročníku v hodině Vlastivědy měli velký úkol. A to vytvořit prezentace na kraje naší České republiky, které si rozlosovali. Například Pardubický, Královehradecký, Středočeský a další. Prezentace mohli vytvořit na počítači nebo na papír. Svoji práci předvedli před ostatními. Práce se jim povedla a vznikly tak pěkné prezentace.   Jana Sotonová

Ekosystémy naší přírody

Žáci 4. ročníku probrali všechny ekosystémy, vyskytující se v naší přírodě. Všechny vzájemné vztahy, znalost rostlin a živočišných druhů měli projevit ve tvorbě dioráma z živých přírodnin. Hodně záleželo na znalostech a schopnostech převést je do vznikajícího modelu. Práce většiny skupin byla velice dobrá. Někde se projevila drobná neznalost, ale ověření znalostí nad živým modelem bylo dobrou […]

Den matek

I ve školní družině děti vytvořily pro maminky přáníčka a dárečky jako poděkování za jejich lásku a péči. Láska je spojována s vůní a chutí čokolády, proto děti vyrobily čokoládová srdíčka. Pěkné obrázky namalovaly barvami na sklo. K dárečkům pro maminky děti přidaly ještě přáníčko a květinu, které vytvořily při společné výtvarné dílničce s žáky z první třídy. 

Škola v přírodě 2022

Ve dnech 30. května až 3. června se naše škola vydala do Orlických hor na školu v přírodě. Navštívili jsme rekreační středisko Lorien v obci Nekoř.  Ihned po příjezdu na nás čekala vynikající rajská omáčka. Poté jsme se ubytovali a odpoledne nás čekala procházka po Nekoři s nákupem pohledů a drobností. Po večeři měli žáci rozdělení do skupin nachystaný […]

Příroda nás baví

V hodině prvouky žáci 2. ročníku zpracovávali téma „Ptáci“ a „Savci“. Jejich úkolem bylo určit společné znaky skupiny živočichů, popsat jejich stavbu těla, měli zjistit čím se živí, čím dýchají. Informace čerpali z učebnice, z encyklopedií, obrazových souborů. Práce ve skupinách je bavila, navzájem si sdělovali, co zjistili, pomáhali si. V rámci mezipředmětových vztahů ještě ptáky a savce […]

Lékárna z přírody

Během projektového týdne, který jsme se ve školní družině věnovali léčivým bylinám, si děti vyrobily mátovou šťávu. Sklenice, které hotovým výrobkem naplnily, si mohly podle přání ozdobit barvami na sklo nebo bavlněnou krajkou.  Jaroslava Kynclová

Český den proti rakovině

I v letošním roce jsme se rozhodli pomoci při sbírce Ligy proti rakovině, která proběhla 11. května.  V tento den jsme s dětmi z naší základní školy procházeli obcí s kytičkami měsíčku lékařského a nabízeli je osloveným lidem. Podařilo se nám prodat všech 150 objednaných kytiček. Všem, kteří projevili zájem o koupi kytičky v hodnotě 20 Kč, moc děkujeme. Celková vybraná […]

Jako pilné včeličky

Projektový den „Ze života včel“ děti velmi zaujal. Jejich zájem o život v úlu, práce včelařů a jejich přínos pro společnost nás přiměl k tomu, že zkusíme dané téma zpracovat také při pracovních činnostech. Při práci se žáci zlepšili ve stříhání, lepení, malbě, otiscích. Výsledkem snažení je společný obraz, na kterém žáci s velkým nasazením zachytili vše, co se […]