Školní rok 2021/2022

Podzimní barvy při VV

Žáci 5. ročníku zkoušeli při výtvarné výchově vystihnout aktuální atmosféru

Školní rok 2020/2021

Hudba kolem nás

V pondělí 12. října proběhl ve 3. třídě projektový den

Školní klub

Školní klub je aktivita hrazená ze šablon MŠMT. Každý čtvrtek

Porozování rostlin

Žáci nejvyšších ročníků začali zkoumat rostliny kolem nás. Pečlivě si

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2018/2019