Školní rok 2021/2022

Pexesový král

Děti ze školní družiny si mohly změřit své síly v

Jak na dřevo?

Mezi naše žáky přišel p. J. Čepela, se kterým žáci

Vánoční besídka

Poslední den před vánočními prázdninami jsme si my, prvňáčci, zpříjemnili

Čteme s radostí

Školní knihovna se nám postupně zaplňuje novými čtenářskými tituly. Byli

Školní rok 2020/2021

Hudba kolem nás

V pondělí 12. října proběhl ve 3. třídě projektový den

Logická olympiáda

Žáci naší školy se dobrovolně zapojili do matematické soutěže Logická

Motýlí rej

Žáci naší třetí třídy si chtěli přivolat jaro a vyrobili

Školní rok 2019/2020

ICT ve výuce

Na konci ledna jsme dokončili první cyklus projektu, ve kterém

Školní rok 2018/2019