Rodičovské schůzky

Rodičovské schůzky
Čas schůzek 15.00 - 18.30 hod

Nepřítomnost a omlouvání žáků

Vážení rodiče,

dovoluji si vás upozornit, že rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni nahlásit do školy důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku nepřítomnosti. Nahlášení můžete provést

  1. Telefonicky (hovor nebo SMS) na čísle 727 834 417 
  2. Elektronicky na email zszajecice@centrum.cz
  3. Osobně třídnímu učiteli

Omluvenka v omluvném listu žákovské knížky musí být doručena třídnímu učiteli do 3 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka.

Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona, v platném znění.

Děkuji Vám za spolupráci a pochopení.

                                                                                              Mgr. Radek Machatý

                                                                                                                                                            

Výdej obědů a odhlášky obědů

Odhlašování obědů je nutné provést do 7:30 na telefonním čísle 727 831 892. První den nemoci je možné oběd odebrat do jídlonosiče, další dny nemoci není na oběd nárok.