ŠD Informace pro rodiče

Provoz školní družiny je každý všední den od 11.25 hod. do 16.00 hod  

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. je ve školní družině podle § 123 tohoto zákona vybírána úplata za školské služby. Výše úplaty na školní rok 2018/2019 bude činit 70,- Kč na měsíc, žáci pravidelně odjíždějící v 12.45 hod. budou platit 35,- Kč.
Tato částka bude vybírána pololetně (350,- Kč - září, únor) a využita na nákup her, stavebnic, sportovních potřeb, pomůcek na pracovní, výtvarnou a další činnost ...

Pokud bude někdy Vaše dítě odcházet ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka s datem a podpisem rodičů (viz Tiskopisy ŠD). Bez písemné omluvenky nelze dítě ze družiny pustit. V takovém případě není přípustné ani telefonické omluvení dítěte.
Všichni vyzvedávající musí mít podepsán souhlas GDPR (viz Tiskopisy ŠD).

Na zápisním lístku nezapomeňte vyplnit odchody dítěte ze školní družiny i to, zda bude odcházet samo nebo v doprovodu rodičů, sourozence, prarodičů ....

Děti si do ŠD přinesou: přezůvky, sáček na přezůvky, ručník, toaletní papír, papírové kapesníčky, tekuté mýdlo přinesou jen děti z první třídy, hrneček, oblečení na zahradu a do přírody. Ve vlastním zájmu všechny věci dětem podepište!