Jídelníček

Je sestaven odborníky na zdravou výživu a obsahuje všechny potřebné živiny v optimálním množství.

VÝDEJ OBĚDŮ PRO JÍDLONOSIČE 

od 11:00 do 11:30

VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY

od 11:30 do 12:45

Ceny obědů ve školní jídelně

Dnem přijetí nové vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 vstoupilo v platnost ustanovení, že strávníci se zařazují do stravovacích kategorií podle věku, nikoli podle třídy, kterou navštěvují.

Ceny obědů pro jednotlivé věkové skupiny strávníků jsou stanoveny takto:

  • žáci ve věku 6 - 9 let - 24 Kč
  • žáci ve věku 10 - 11 let - 26 Kč

Odhlašování obědů je nutné provést do 8:00 na telefonním čísle 727 831 892. První den nemoci je možné oběd odebrat do jídlonosiče, další dny nemoci není na oběd nárok.