Čtenářská soutěž Čteme s radostí

29.10.2020

Po loňském nultém ročníku celoročního projektu přichází 1. ročník. Pravidla projektu jsou umístěna na stránkách školy. V průběhu roku budou do projektu zařazeny kratší soutěže.
Nejlepší čtenáře (u prvňáčků budeme počítat i knížky přečtené s rodiči) tříd a celé školy budeme průběžně vyhodnocovat v pololetí, ve Dnech s Andersenem v březnu a na konci školního roku.
Nyní v období zavření školy se nabízí ideální čas pro čtení.