DEN ZEMĚ

04.06.2021

Svátek naší planety jsme si připomněli nejen během besedy o ochraně přírody, ale uklidili jsme okolí dětského koutku na sokolské zahradě.