Důležité informace k výuce

23.03.2020

Vážení rodiče,

odpovídám na dotazy, které se ke mně dostávají. Některé informace kolující mezi veřejností se nezakládají na pravdě.

Vytvořil jsem odpovědi v bodech, pro větší přehlednost. Další případné dotazy zasílejte svým vyučujícím nebo řediteli školy na uvedené školní emaily (hlavní stránka webových stránek školy vpravo).

Chápeme vaši vytíženost a maximálně se snažíme o to, abychom vám pomohli.

Během týdne pro zjednodušení orientace v látce zobrazíme dlouhodobý plán, systém online komunikace a kontrolní termíny.

Děkuji za vzájemnou důvěru a zachování aktivní komunikace. Zdraví je v tuto chvíli to nejdůležitější.

S pozdravem

Radek Machatý

1. ZASÍLANÉ UČIVO JE DOPORUČENÉ.

Záleží pouze na vašich možnostech, kolik učiva zvládnete udělat. Není pravdou, že bychom vyžadovali úplně všechno zadané. Pokud vyučující zadá cvičení, je na vás, zda ho uděláte a v jakém rozsahu (celé nebo jen část). Za neodevzdanou práci nebude pětka! Za neodevzdanou práci nebudou postihy! Vážíme si vaší pomoci s výukou a respektujeme vaše možnosti.

2. PRÁCE PRO RYCHLÍKY

Práce pro rychlíky (navíc) je práce, která není povinná, ale rychlejší děti si ji mohou DOBROVOLNĚ udělat.

Uvedené internetové odkazy slouží jako DOPORUČENÁ pomůcka.

3. VÝCHOVY JSOU DOPORUČENÉ

Nabídneme vám možnosti, které výrobky a výkresy si děti mohou vyrobit a udělat. Tyto výrobky VYŽADOVAT NEBUDEME, jsou nabídkou pro rukodělnou činnost.

4. VYCHÁZÍME Z DOPORUČENÍ MŠMT

Snažíme se najít nejvhodnější cestu pro nás, vás a vaše děti. Zároveň se snažíme dodržet všechna doporučení MŠMT a MZ.

I nadále budeme výuku rozepisovat po hodinách tak, jak by ji měly děti ve škole. Časový rámec si vždy upravujte podle vašich časových možností. Časový rozvrh je udržován pro přehlednost. Činnosti jsou napsány tak, jak by navazovaly ve škole. Berte to, prosím, jako pomůcku pro řazení činností. Tyto činnosti i časy jsou pouze DOPORUČENÉ.

5. DĚTI SE UČÍ PRO SEBE, NE KVŮLI ŠKOLE

Už římský občan Petronius řekl: "Všemu, čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe". Vaše děti se neučí kvůli učitelům a škole, ale pro svůj osobní život.