Hrátky s čertem

30.10.2019

Osvětová beseda Zaječice
Vás zve na divadelní představení pro děti a dospělé

Hrátky s čertem
v pátek 8. 11. 2019 v 18 hodin v Kulturním domě

v provedení ochotnického souboru "Svidník" ze Svídnice
Vstupné dobrovolné.