Informace k výuce

01.11.2020

Vážení rodiče,

po prodloužení mimořádného stavu a pokračování distanční výuky jsme navýšili počet hodin v Teams rozvrhu.

Věnujte prosím pozornost možnosti získání SIM karty od T-mobile zdarma pro připojení.

Uvedené platí do 20. listopadu 2020.

Plán učiva vyvěšený na stránkách školy budeme plnit společně při on-line výuce v průběhu celého týdne.
Prosíme zadané učivo nevypracovávejte předem.

  • Učitelé jsou k dispozici žákům na Teams každý den do 11.40 hod.
  • Další potřebné konzultace a časy je nutné osobně dohodnout s jednotlivými učiteli.
  • Hodiny, ve kterých není společná výuka, jsou určeny pro samostatnou práci žáků.
  • V hodinách bez společné výuky je možné domluvit doučování nebo konzultaci.
  • U jednotlivých předmětů může docházet na dělení do skupin.
  • Obsazení skupin vám sdělí vyučující každého předmětu.
  • Upřesnění časů jednotlivých skupin vám sdělí vyučující každého předmětu.
  • Některé práce budou žákům zasílány přes Teams - žáci je vypracují a pošlou zpět ke kontrole
  • Došlo k prodloužení poslední přestávky mezi 3. a 4. hodinou na 10 minut

Vysvětlivky:

1. ročník - třída bude rozdělena do dvou skupin po 7 a 7 žácích.

časy hodin u 1. ročníku

1. 8.30 - 9.00

2. 9.15 - 9.45

3. 10.00 - 10.30

4. 10.45 - 11.15

3. ročník - třída bude rozdělena do dvou skupin po 9 žácích.

4. a 5. ročník - Př/ G - podle probrané látky bude střídána přírodověda s geometrií (vždy po dohodě)