Konzultační odpoledne pro rodiče

04.11.2020

Vážení rodiče,

dne 10. 11. budou třídní učitelé od 13 - 14.30 a potom od 14.45 - 16.15 hodin na MS Teams. V případě zájmu se s nimi můžete spojit z Teams účtu vašeho dítěte.

Napište email třídnímu nebo jinému učiteli, se kterým máte zájem hovořit. Navrhněte prosím nějaký čas, kdy se můžete připojit.

Vyučující připraví schůzku na MS Teams a přidělí vám čas (zhruba 10 minut schůzky). V tomto čase se spojíte přes účet vašeho dítěte.

Veškeré změny a okolnosti schůzek komunikujte přímo s vyučujícími přes školní emaily.

Informace lze samozřejmě řešit bez společné schůzky "naživo" přes školní email.

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Radek Machatý, ředitel školy