Období 14. - 23. 10.

21.10.2020

Probrané učivo z období 14. - 23.10. bylo nově umístěno do složky ZDE

Pro přehlednost má každá třída učivo ve svém oddělení.