Má to smysl, třiďte odpad

04.06.2019

Ve ŠD jsme měli projektový den nazvaný - Má to smysl - třiďte odpad. Mnoho zajímavých informací jsme se dozvěděli při návštěvě SBĚRNÉHO DVORA v Chrudimi. Celým areálem nás provedl pan Jiří Ohryzek. Popsal nám, jak probíhá třídění odpadů od příjezdu do zařízení až po vlastní uložení do kontejnerů, jak rychle se jednotlivé kontejnery naplní, jaké je další využití vytříděného odpadu. Po návratu do školní družiny jsme si vytvořili ODPADKOVÝ KOLÁČ, zahráli si ekohry, nechyběla ani soutěž.