Mimořádné opatření

23.02.2021

Vážení rodiče,

na základě Mimořádného opatření vydaného MZ ČR dne 22.2.2021 č.j. Č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (viz níže) se od 25.2.2021 všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Vybavte prosím vaše děti uvedenými ochrannými prostředky. Děkujeme.

Mgr. Radek Machatý, ředitel školy