Platba obědů a informace z jídelny

19.08.2021

Cena oběda se nemění. 

Připomínáme platby obědů na září zadejte nejlépe k 20.8.

Rodiče žáků 1. ročníku dostanou 1.9. informace k platbám a variabilní symbol.