Porozování rostlin

01.06.2021

Žáci nejvyšších ročníků začali zkoumat rostliny kolem nás. Pečlivě si podle zadání připravili zkoumané vzorky.

Vytvořili si nekonečný skleník, laboratorní políčko a někteří i hrachoviště.

Nyní budou pečlivě zkoumat a porovat, co se děje při růstu nejen nad zemí, ale i pod zemí. Výsledky budou zpracovávat do grafů, které se naučili sestavovat.