Pravidla práce přes Skype

04.04.2020

Vážení rodiče, milí žáci,
po týdnu fungování Skype rozvrhu jsme vytvořili pravidla vzájemné komunikace.
Skype konzultace jsou z naší strany oficiální komunikací se žáky a je možné, že si ji naše kontrolní orgány mohou vyžádat.
Proto prosím dodržujte uvedená pravidla

1. Do chatu neposílejte žádné obrázky (smajlíky, fotky apod.), pokud nejste vyzváni vyučujícím

2. Nefoťte a nenahrávejte účastníky hovoru (dodržujme pravidla GDPR) - fotit si můžete sdílenou obrazovku od vyučujícího (zadání, prezentace apod.)

3. Pokud chcete se spolužáky být v kontaktu i po výuce, založte si vlastní skupinu a nepoužívejte ke komunikaci školní hovor

4. Nenarušujte hovor nevhodnými zvuky 

5. Ztlumte všechny rušivé přístroje v pozadí (rádio, TV apod)

6. Doporučujeme na hovor sluchátka s mikrofonem

7. Dodržujte začátky hodin podle uvedených časů v rozvrhu, a připojujte se alespoň 1 minutu předem