ROK KNIHY na ZŠ Zaječice

06.10.2019

Vyhlašujeme celoroční projekt na podporu čtenářství. Projekt se rozjíždí k datu 10.10.2019. Podrobné informace jsou uvedeny na webu školy, Čtenářské deníky děti dostanou v říjnu.