Školní jídelna

17.06.2020

Přeplatky za obědy budou vraceny na účty, ze kterých platby přicházely, po skončení školního roku a vyúčtování.

Prosíme rodiče, aby v době hlavních prázdnin přerušili platby za obědy.

Platba na měsíc září by měla proběhnout k 20. srpnu 2020.

Variabilní symboly zůstávají v platnosti.

Rodiče žáků 1. třídy dostanou variabilní symbol společně s informacemi o školním stravování.