Skype rozvrh od 25.5.

19.05.2020

a) Skype rozvrh bude od 25.5. od pondělí do pátku.

b) Žáci, kteří budou chodit prezenčně do školy, se budou moci připojovat na vybrané hodiny (Aj apod.) po dohodě s vyučujícím a podle technických a provozních možností.

c) KNZ = konzultace - čas, ve kterém bude učitel poskytovat pro žáky informace a výuku napříč předměty (tzn. doučení, dotazy žáků, další procvičování apod.)

d) Výuka každý den od 8.00 - 11.30 hod. podle rozvrhu.

e) I nadále platí, že látka pro žáky se špatným připojením bude na stránkách školy ke stažení.

f) Rozsah probrané látky je pro distanční i prezenční formu vzdělávání shodný.