Skype rozvrh (od 6.4.)

05.04.2020

V týdnu od 6.4. jsou v kalendáři Velikonoční prázdniny, které budeme ctít. V úterý jsou zápisy do 1. ročníku.

Výuka proto proběhne pouze 8. dubna podle rozvrhu.
7. 4. - Skype výuka není z důvodu zápisů do 1. třídy
9. 4. - Skype výuka není z důvodu Velikonočních prázdnin

Změny v rozvrhu:
Po prvním týdnu fungování online rozvrhu jsme se rozhodli udělat několik drobných změn, které výuku zkvalitní.
- hodiny budou trvat 30 - 45 min (zejména u mladších žáků docházelo ke ztrátě pozornosti)
- úvodní časy hodin zůstávají stejné- hodiny ve 3. a 4. třídě jsme ročníkově rozdělili
- hodiny Čj a Aj v 5. ročníku budou z důvodu velkého počtu žáků rozděleny na výuku ve skupinách (skupiny určí vyučující)
- pro výuku doporučujeme sluchátka s mikrofonem