Sponzorské dary

17.12.2020

Vážení rodiče a přátelé školy,
rádi bychom poděkovali všem, kteří i v tomto nelehkém období získali nebo věnovali sami pro naši školu finanční dary. Ze sponzorských darů vybavujeme školní knihovnu, kupujeme výukové stavebnice a pořizujeme pomůcky nebo potřeby pro žáky naší školy.
Jsme rádi za papír do tiskáren, barvu do tiskáren, čtvrtky nebo barevné papíry. Využijeme určitě i vybavení do školní kuchyňky a dřevo nebo použitelný materiál do školní dílny. Děkujeme i za hygienické potřeby (mýdla, antivirová mýdla, dezinfekční gely, roušky apod.), protože tyto položky letos zatížily náš rozpočet opravdu hodně. Velice nás potěšily i dary na výzdobu školy v období předvánočním, věnce, větvičky i vánoční stromečky. Vašich darů si velmi vážíme.