Upozornění k čerpání OČR

01.04.2020

Rodiče, kteří čerpají ošetřovné o děti z důvodu zavření školy, musí na konci každého měsíce odevzdávat svému zaměstnavateli
"Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení".

Tiskopis nevydává ani nepotvrzuje škola. Jen vás na tuto povinnost upozorňujeme. Z důvodu konce měsíce tak předejte vyplněné svému zaměstnavateli co nejdříve.

Tiskopis najdete na adrese
https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Vykaz_pece.pdf/