Volby do Školské rady

26.05.2019

Vážení rodiče,

dne 4. června 2019 proběhne závěrečná schůzka rodičů, kde dostanete informace k odjezdu na školu v přírodě. Zároveň bude volen jeden ze zákonných zástupců rodičů, který bude po následující tři roky zastupovat rodiče v orgánu Školské rady. Nezapomeňte prosím ve škole vhodit hlasovací lístek, který dostanete tento týden od vašich dětí, do volební urny umístěné v přízemí. V případě nedostatku hlasů bychom museli volbu opakovat...

Na jednoho žáka připadá jeden hlas. Zákonný zástupce potvrdí své hlasování podpisem na seznamu. Veškeré další informace a pravomoci ŠR jsou na webových stránkách v příslušné kapitole.
                                                                                        

                                                                                                  Mgr. Radek Machatý