Zápis do 1. ročníku

01.05.2021

Máme za sebou letošní zápisy do 1. ročníku. K zápisu do naší školy přišlo letos 21 dětí, z nichž 15 nastoupí do první třídy. Ostatní žáci mají odklad povinné školní docházky o 1 rok. Budoucí prvňáčkové jsou velice šikovní a těší se do školy. U zápisu dostali dárečky od školy i od zřizovatele obce Zaječice.

V příštím roce by měl počet žáků naší školy stoupnout. Předpokládáme, že budeme mít v září 70 žáků. S našimi prvňáčky se těšíme na shledání v září.