V letošním roce jsme pro žáky připravili nepovinný lyžařský výcvik ve spolupráci se společností SkiFanatic.

Ke kurzu proběhne informační schůzka s instruktory během listopadu.

Pokud máte zájem o tento kurz, zašlete prosím předběžnou přihlášku do konce září, abychom měli přehled o celkovém počtu žáků.

Termíny (např. vždy v úterý) a časy budou upřesněny podle dalších kurzů a počtu našich žáků.

Mgr. Radek Machatý