Vážení rodiče,

na webové stránky budeme zadávat doporučené učivo 1x týdně v rozsahu

PONDĚLÍ - PÁTEK

Učivo vypracujte podle vašich možností.

Ve dnech ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK budou vyučující připraveni ve Skype konzultaci podle rozvrhu.

Připojení na Skype konzultaci je dobrovolné a nepovinné.

Učivo můžete každý pracovní den konzultovat s vyučujícím na jeho emailu.
Ve složce PODPORA VÝUKY jsou doporučené online zdroje jako pomoc pro domácí výuku.
Ve složce VÝUKOVÉ MATERIÁLY jsou doporučené učební materiály k procvičování.

Všichni vyučující jsou plně připraveni vám poradit a pomoci na svých emailech.

"Všemu, čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe" Petronius

 Mgr. Radek Machatý, ředitel školy

Kontaktní maily na učitele

zszajecice@centrum.cz  - Radek Machatý

skola.cinkova@centrum.cz - Ilona Cinková

skola.hemerkova@centrum.cz - Lenka Hemerková

skola.paslerova@centrum.cz - Jana Páslerová

skola.sotonova@centrum.cz - Jana Sotonova