Začátek listopadového týdne jsme ve školní družině věnovali stěhovavým ptáčkům. Nejdříve jsme si vysvětlili proč a kam vlastně odlétají, kdy je pro ně ten správný čas odletu, čím se živí a podle čeho se orientují. Rozdělovali jsme také ptáčky na stěhovavé a stálé. Přiřazovali jsme k nim i jejich stopy a pak jsme si stěhovavé ptáky namalovali.  

Michaela Sýkorová