Zápis 1. třída

Vážení rodiče,

jsme velice rádi, že jste si pro své dítě vybrali právě naši základní školu.

Co vám můžeme nabídnout?

 • Třídní kolektivy s menším počtem žáků a rodinným zázemím
 • nové prostory pro výuku vaření, pro pracovní činnosti (řemeslné základy) a multimediální učebnu
 • zapojení do celostátních vzdělávacích projektů - Sazka olympijský víceboj, Pangea matematika, Atletika pro školy, Čtení pomáhá ad.
 • zapojení do regionálních projektů a soutěží
 • kvalitní výuka opřená o nejnovější poznatky a aktivizační metody
 • nabídka mimoškolních sportovních i nesportovních aktivit ve spolupráci s DDM Chrudim
 • šachový kroužek vedený zkušeným trenérem - účast na turnajích - Sokol Zaječice
 • úspěšná prevence sociálně patologických jevů - spolupráce s Policií ČR, besedy
 • zábavná školní družina s množstvím akcí
 • školy v přírodě a pestrá nabídka výletů, pořadů pro děti a vzdělávacích i odpočinkových akcí
 • vybavení školy ICT interaktivními tabulemi a multidotykovými zobrazovači
 • výbornou kuchyni
 • aktivní výuku Aj a plavecký výcvik
 • školní zahradu s moderními hracími prvky