Archeologické dobrodružství

V druhé polovině června, kdy se už hlavě nechce moc pracovat, nás navštívil pracovník Východočeského muzea v Pardubicích se skvělým programem o tom, co všechno se najde v zemi. Vyprávěl velice poutavě, a přivezl s sebou na ukázku i skutečné vykopávky. Jiné předměty byly vytvořeny podle toho, co výzkumníci našli v zemi jako přesné kopie. Vysvětlil dětem, jak se archeologický průzkum dělá, jak se postupně odkrývají jednotlivé vrstvy zeminy a na co se využívá leteckých snímků.Na konci besedy doprovozené spoustou snímků a osobních zážitků, si děti mohly vyzkoušet váhu starověkého vojenského štítu a další předměty. Určitě jsme se s historií nesetkali naposledy. Už nyní plánujeme další společné aktivity. 

beDesign.cz

Přihlášení