Nabídka kroužků DDM Chrudim  pro naše žáky v Zaječicích

2021/2022

Budeme nadále spolupracovat s DDM Chrudim a nabízíme pro žáky následující kroužky. Přihlašování do kroužků probíhá online přes adresu:
https://ddm-chrudim.cz/krouzky 

Kroužky naší školy jsou označeny Zaječice (např. Abeceda sportu Zaječice).

Veškeré dotazy ke kroužkům a platbám směřujte přímo na DDM Chrudim. Kroužky začínají od října!

Nabídka:

Středa   13.00 – 14.00 Keramika (1. – 5.), platba 1 200,- Kč/ rok
Středa 14.15 – 15.15 Abeceda sportu (1. – 5.), platba 800,- Kč/ rok
Čtvrtek 13.00 – 14.00 Tvořivé dílny (1. – 5.), platba 1 000,- Kč/ rok
Čtvrtek   14.15 – 15.15 Florbal (1. – 5.), platba 700,- Kč/ rok

Další projekty a odpolední aktivity

Pondělí

13.00 – 14.30       Šachy (ve spolupráci s TJ Sokol Zaječice)

             

                              informace na přihlášce 

 

                              účast zdarma/ celý rok

 

                              zahájení 6. září 2021

Pondělí

14.30 – 16.00       Školní klub deskových her pro žáky 3. – 5. ročníku

přihlášky do Klubu řediteli školy 16 podzimních a zimních setkání  účast zdarma (po přihlášení docházka povinná) zahájení od 13. září 2021