Drakiáda

Na pouštění draků jsme si vybrali ideální počasí – modrá

Uspávání broučků

Četba z knihy Jana Karafiáta Broučci předcházela dnešní činnosti, děti

Domečky pro skřítky

Věřte nebo nevěřte do školní družiny družiny se nám chtěli

Ubrousková technika

Při společné akci obou oddělení se děti seznámily s ubrouskovou