Škola dříve

Prvním učitelem v Zaječicích byl punčochář pan Cechl. Vyučoval po domácnostech, bylo to jeho vedlejší povolání. Prvním řádným učitelem byl roku 1783 pan Matěj Schütz. Byla postavena malá dřevěná škola, která byla roku 1823 zbořena a postavena nová zděná budova. V té době bylo v obci 116 dětí školou povinných. Lavice byly pro 11 až 12 dětí. Psalo se na papír vyrobený ve svídnické papírně. Psalo se brky, které do špičky seřezával pan učitel. Učilo se ve čtyřech odděleních. Vyučovací předměty byly: psaní na papíře, počty, pravopisná cvičení a kreslení

Škola dnes

Škola je od 1. 1. 2003 právním subjektem. Naše škola má 5 učeben /2 učebny v přízemí a 3 učebny v 1. poschodí /kabinet, sborovnu, ředitelnu, žákovskou knihovnu, počítačovou učebnu, šatny, prostornou místnost pro ŠD, jídelnu a tělocvičnu/ tyto mimo budovu školy/.

Ke škole patří pěkná udržovaná zahrada o rozloze 637 m˛, kde jsme s pomocí rodičů vybudovali průlezky s houpačkami a závěsnými lany na šplh, síť na volejbal či nohejbal. Při hodinách Tv využíváme pískoviště a rádi si ve chvílích volna posedíme u ohniště, kde si opečeme uzeninu a společně si zazpíváme.