Školní družina při Základní škole, Zaječice, okres Chrudim

Školní družina má kapacitu 42 žáků, kteří jsou rozděleni do dvou oddělení. Jedno oddělení je umístěno v herně v budově školní jídelny (č.p. 33) a druhé oddělení je umístěno v nových prostorech v budově školy (č.p. 49). Místnosti mají koberec, odpočinkové prvky i velkoplošné multidotykové obrazovky.

Provoz školní družiny je v ranních i odpoledních hodinách. Ráno mohou žáci chodit do družiny od 6.30 do 7.30 hod. Odpoledne od 11.30 do 16.30 hod.

Žákům je během školní družiny nabízen pestrý program. Jednotlivé činnosti jsou pravidelně střídány. K aktivnímu pohybu žáci využívají školní zahrady a sportovní hřiště v obci Zaječice.

Obě oddělení školní družiny jsou vybavena stavebnicemi, edukačními hrami, stolními hrami a hračkami. Každý rok vybavení obnovujeme a zlepšujeme. K dispozici jsou potřeby na kreslení, stříhání a další rukodělné činnosti. Ty jsou zařazovány průběžně během činnosti žáků, ale i tematicky. Žáci mohou v blocích vyrábět a tvořit výrobky k Vánocům, Velikonocům, adventnímu období, svátku Dne matek a dalším.

Zároveň k nám přijíždějí externisté se zajímavými programem. Tyto programy jsou pečlivě vybírány ze široké nabídky.

Žáci se svými vychovatelkami vyjíždí i na aktivity do blízkého okolí. Do muzea, do přírody nebo na zajímavá místa formou exkurzí. Často nám pomáhají i rodiče žáků se zajímavým povoláním nebo koníčkem. Spolupráce probíhá i místními spolky a knihovnou.

Odpoledne nabízíme našim žákům i řadu kroužků s různým zaměřením. Spolupracujeme s DDM Chrudim a TJ Sokol Zaječice. Zajímavostí je nabídka kroužku šachu se soutěžním přesahem už pro nejmladší žáky naší školy.

Fotogalerii činnosti školní družiny naleznete ZDE.