Ovoce a zelenina do škol

www.ovocedoskol.szif.cz

Dodavatelem ovoce a zeleniny do školy je firma Bovys Dědová – www.bovys.cz

Žáci dostávají pravidelně zdravou svačinku, mimořádně jsou k dispozici ochutnávky (např. exotického ovoce) a speciality.

Mléko do škol 

https://mlekodoskol.szif.cz/

www.projektyproskoly.info

Dodavatelem mléka a mléčných výrobků je firma Bovys Dědová – www.bovys.cz

Žáci dostávají ke svačině mléčné výrobky – sýr žervé, čerstvý sýr, bílý jogurt a mléko.

Mimořádně jsou k dispozici ochutnávky dalších mléčných výrobků a specialit.

Sazka olympijský víceboj

www.sazkaolympijskyviceboj.cz

Sportovní projekt pro žáky v celé ČR.

Žáci plní odznak všestrannosti a olympijský diplom formou atletických disciplín v tělocvičně i na hřišti.

Naše škola získala za účast a výsledky žáků stříbrnou a bronzovou olympijskou medaili.

Atletika pro děti

www.atletikaprodeti.cz

Sportovní projekt Českého svazu atletiky pro žáky škol v celé ČR.

Čtení pomáhá

www.ctenipomaha.cz

Unikátní čtenářský projekt, ve kterém četba knížek pomáhá pro dobrou věc.

Po přečtení knihy se žák může žák vlastní znalostí knížky podpořit charitativní projekt.

Recyklohraní 

https://www.recyklohrani.cz/cs/

Dlouhodobý program zabývající se otázkou recyklace a třídění vedený pod záštitou MŠMT. 

eTwinning 

https://www.etwinning.cz/

https://www.etwinning.net/

Mezinárodní projekt podporující jazykové vzdělávání žáků, sdílení zážitků a tvorbu evropských projektů.

Projekt K.R.E.A.T.I.V. 

https://czech-glass-school.cz/

Naše škola se na rok a půl stala součástí národního projektu s názvem K.R.E.A.T.I.V. Tento projekt vymyslela a uskutečnila Střední Uměleckoprůmyslová Škola Sklářská se sídlem v Kamenickém Šenově. Do projektu bylo zapojeno téměř 150 škol z celé České republiky a naše škola byla určena tzv. Centrem kolegiální podpory. Pro partnerské školy – Základní školu Miřetice, Základní školu Lukavice, Základní školu Pardubice – Josefa Ressla a Základní školu Pardubice – Prodloužená, jsme chystali zajímavá setkání na téma robotika ve výuce, možnosti výtvarné a pracovní výchovy, užití aplikací ve výuce apod.
Díky dotaci má nyní škola dlouhodobě zapůjčeny sady Lego Mindstorm, výukové stavebnice Pasco nebo Gigo, a které jste mohli vidět v akci na Vánočním jarmarku nebo Dni otevřených dveří. Škola zároveň získala další vybavení, včetně airbrushové pistole a barev.
Vyvrcholením projektu bylo setkání všech zúčastněných škol na konferenci v Kamenickém Šenově. Zde vystoupil např. přední světový odborník na světlo Hynek Medřický a další odborníci. Podařilo se nám navázat cenné kontakty, které budeme i nadále rozvíjet.

Sportuj ve škole 

Sportovní projekt pro podporu pohybu a sportování žáků ve školních družinách.

Zapojení do projektu mezi lety 2019 a 2021.

Kraje pro bezpečný internet

Projekt KPBI, zaštítěný Asociací krajů ČR, Národním centrem kybernetické bezpečnosti a připravený i v úzké spolupráci s Policií ČR.

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.