Novinka

Sněhová nadílka

Od samého rána se prvňáci a druháci nemohli dočkat hodiny tělesné výchovy. Napadlo totiž hodně

Novinka

Bruslení

Se školní družinou jsme vyrazili v úterý 10.1. na bruslení do Chrudimi. Led jsme měli

Novinka

Co dělají třeťáci

Aby nás práce v hodinách bavila, využíváme různé výukové metody, které jsou zaměřené na zlepšení  komunikace

Novinka

Mikulášská nadílka

Jako tradičně nás na začátku prosince navštívila přímo nebeská návštěva. Svatý Mikuláš, krásný anděl a

Novinka

Zimní radovánky

Během adventu se žáci nejvíce těšili na sníh, který nakonec přece jen napadl. Hned toho

Novinka

Předvánoční čas

V hodinách pracovních činností třeťáci a čtvrťáci vyráběli svícínky a vánoční přání, aby jimi potěšili své

Novinka

Zvýšení ceny obědů

Vážení rodiče,  z důvodu výrazného nárůstu ceny potravin jsme nuceni od 1. února 2023 zvednout cenu obědů o

Novinka

Hodina prvouky v 1. třídě

Během hodin v listopadu jsme se s žáky věnovali tématu rodina. Jedním dílčím tématem bylo miminko. Navzájem

Novinka

Vyšívání na papír

Při hodině pracovních činností si žáci pátého ročníku nejprve vytvořili šablonu čerta v aplikaci Toyheater. Tuto

Novinka

Příprava salátu

Žáci 5. ročníku se při hodině čtení seznámili s přípravou mexického jídla „GUACAMOLE“. Je to

Novinka

Pokus o reklamu

Žáci 5. ročníku se při hodině českého jazyka snažili propagovat šampón, zubní pastu a mobil.

Novinka

Myslivost

Dne 15.12. jsme ve školní družině měli přednášku o myslivosti. Navštívil nás p. Blažek a

Novinka

Využití robotů v matematice

Hlavním cílem připravené vyučovací jednotky bylo představit využití robota Bee-bot v hodině matematiky jako pomůcku pro

Novinka

První sníh

Dovádění ve sněhu jsme si ve školní družině náramně užili. Koulovaná byla nejlepší zábavou. Dokonce

Novinka

Učíme se o přírodě

V hodinách prvouky se druháčci zabývali živočichy – skupinou ptáků a savců.  Za pomoci učebnic, manipulačních

Novinka

Těšení se na Vánoce

Během adventního času i v první třídě jsme se začali těšit na Vánoce. Společně se žáky

Novinka

Pokus o reklamu

Žáci 5. ročníku se při hodině českého jazyka snažili propagovat šampón, zubní pastu a mobil.

Novinka

Adventní čas

V pondělí 28. listopadu se žáci naší školy vypravili do Regionálního muzea v Chrudimi na výstavu s názvem

Novinka

Malování s robotem

Pátý a čtvrtý ročník při hodině výtvarné výchovy využil při své práci robota „Včelku“ Bee

Novinka

Poděkování

Krásný den, vážení přátelé, srdečně Vám děkujeme za celou organizaci sbírky ve školním roce 2022/2023. Přijměte

Novinka

Advent

Ve školní družině jsme se pilně připravili na období adventu. Vyráběli jsme adventní věnce z

Novinka

Převody jednotek v praxi 

Žáci 5. ročníku si na praktických úlohách vyzkoušeli převody jednotek. S jednotkami a jejich převody jsme

Novinka

Než začne vyučování

Co dělají děti v ranní družině? Někdo si hraje se stavebnicemi, někdo staví domečky, hraje

Novinka

Vítání občánků

      V sobotu 12. listopadu proběhlo na OÚ v Zaječicích vítání občánků. Žáci 2. ročníku, K. Stará, D.

Novinka

Svatý Martin

Seznámení se s legendou svatého Martina, s pranostikami a symboly (husa, víno, rohlíčky). Nasbírané vědomosti

Novinka

Slavnost Slabikáře

Naši prvňáčkové měli ve středu 9.11.2022 svůj slavnostní den – Slavnost Slabikáře. Žáci si s paní

Novinka

Tvoření nás baví

Při pracovních činnostech se žáci 3. a 4. ročníku rozdělili do 3 skupin a postupně se

Novinka

Ležácké veršování

V úterý 8. 11. 2022 se žáci školy K. Stará (2. roč. ), L. Bohuňková (3.

Novinka

Co dělá ježek Jožka na podzim

           V úterý 8. listopadu navštívila naši školu muzejní pedagožka Markéta Sodomková z Regionálního muzea Chrudim. Pro žáky

Novinka

Keramická dílna – Betlém

        Na pondělí 24. října se všichni žáci naší školy těšili. Čekala je totiž keramická dílna

Novinka

Podzim v 1. třídě

Během měsíce října jsme si s dětmi povídali o podzimní přírodě. Řekli jsme si například, které

Fotogalerie ŠD

Drakiáda ve ŠD

Dne 18.10. pořádala školní družina Drakiádu, která se konala na fotbalovém hřišti.Před odchodem ze družiny

Fotogalerie ŠD

Den stromů

Dne 20.10. se ve světě slaví Den stromů. Ve školní družině jsme si tento den

Novinka

Betlém

I pátá třída Základní školy Zaječice se podílela na výrobě figurek patřících do betlému.  Po

Novinka

Naše vlast – náš domov

V hodinách prvouky jsme pracovali ve skupinách a snažili se zaznamenat vše, co víme o naší

Fotogalerie ŠD

Srdíčka z jeřabin

Další přírodninu, kterou jsme nasbírali, byly jeřabiny, které jsme navlékali na drátek a poté vytvarovali

Novinka

Pravěk – 4. třída

V hodinách vlastivědy jsme si povídali o Pravěku. Probírali jsme, jak lidé v pravěku žili, čím se

Fotogalerie ŠD

Sběr přírodnin ve ŠD

Tento slunečný den (22.9.) jsme se školní družinou vyrazili na sběr přírodnin ke kulturnímu domu.

Novinka

Bezpečně do školy

Žáci 3. ročníku si formou hry opakovali, co se naučili o pravidlech bezpečného chování, která

Novinka

Poděkování J. Kynclové

Rád bych na tomto místě poděkoval paní vychovatelce Jaroslavě Kynclové za její práci pro zaječickou

Novinka

První školní den

Když se 1.9. otevřela brána školy, byl to pro prvňáčky první krok do nové životní

Novinka

Olympiáda v MŠ

V úterý 28. června se vypravili žáci naší školy do mateřské školy v Bítovanech. Paní učitelky měly

Novinka

Vyhodnocení sběru

Dne 29.6.2022 proběhlo na naší zahradě vyhlášení sběru hliníku, papíru, pomerančové kůry a oleje. Zapojila

Novinka

Školka ve škole – 27.6.2022

Od samého rána naši prvňáčkové nedočkavě vyhlíželi návštěvu z mateřské školky v Bítovanech. Těšili se totiž na své

Novinka

Školní výlet

Dne 14. června jsme se vydali na celodenní výlet. Naše první zastávka byla   v Holicích. Zde jsme

Novinka

Evropský den – projekt

V úterý 21.6. nás navštívila paní Lucie Boukalová z Eurocentra Pardubice. Projektový den začal povídáním o

Novinka

Den naruby

V pátek 17. 6. se všichni těšili na DEN NARUBY. Z „páťáků“ se stali učitelé a

Novinka

1. buřtování

Ve čtvrtek 23. 6. těsně před koncem školního roku pořádala školní družina poslední společnou akci.

Novinka

Škola v přírodě naruby

Žáci, kteří se nezúčastnili školy v přírodě, chodili sice do školy, ale výuka neprobíhala klasickým způsobem.

Novinka

Historie řemesel

V pátek 10. června jsme s žáky 2. ročníku navštívili Městské muzeum ve Skutči, kde se zúčastnili