Ochrana osobních údajů GDPR

Základní škola, Zaječice, okres Chrudim zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Základní škola zpracovává osobní údaje subjektu údajů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak od 25. 5. 2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále Nařízení č. 2016/679).

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Základní škola, Zaječice, okres Chrudim

sídlo: Zaječice 49, 53835 Zaječice, IČ: 71005285, DS: 7598nks, telefon: 727 834 417, e-mail: zazajecice@centrum.cz

Pověřenec pro OÚ: Mgr. Miroslav Beránek

e-mail: podpora@r36.cz,

tel. 607 857 277

úřední dny: pondělí 13.00 - 17.00