Návštěva obecního úřadu v Zaječicích

28. 2. 2023 jsme přišli se školní družinou na návštěvu Obecního úřadu v Zaječicích. Přijal nás náš pan starosta Róbert Pavlačič. Setkání s ním bylo vstřícné a velice příjemné. S trpělivostí odpovídal na otázky našich dětí, které jeho vyprávění o obci a problematice řízení úřadu velice nadchlo. Dozvěděli jsme se o opravách v obci a o dalších věcech, které se v obci uskuteční. Zavedl nás též do zasedací místnosti, kde se konají svatby a vítání občánků. Setkání trvalo 90 minut a rozšířilo nám vědomosti o naší obci, ve které žijeme. 

Myšková Jana

beDesign.cz

Přihlášení