Čarodějnické opékání buřtů

Dne 25. 4. 2023 ŠD pořádala čarodějnické opékání buřtů na obecním ohništi. Rozdělávání ohně bylo oříškem, ale i to se podařilo. Každý si opekl podle své chuti buřta či pečivo. Žáci též plnili úkoly “Čarodějnice Evelíny”, které splnili na výbornou. Dnešní akce se vydařila a počasí nám přálo.

 

Myšková Jana

beDesign.cz

Přihlášení