Návštěva knihovny

V knihovně nás přivítala paní Jaroslava Sýkorová. Během besedy s paní knihovnicí jsme se dozvěděli  všechny důležité informace, které se týkají provozu knihovny. Prohlédli jsme si hlavně část věnovanou dětským knížkám, paní Sýkorová se snažila odpovědět na všechny naše dotazy. Někteří z nás projevili zájem stát se pravidelnými návštěvníky knihovny. Ve školní družině jsme si při pracovních činnostech vyrobili záložky do knížek.

Jaroslava Kynclová

beDesign.cz

Přihlášení