Den dětí

Čtvrteční odpoledne navštívily Sokolský park pohádkové postavy, které si připravily pro naše žáky úkoly. Mocný čaroděj dal dětem na konci Pohádkového lesa za úkol vyluštit tajnou zprávu, která byla nápovědou k ukryté odměně. Žáci i tento úkol splnili na výbornou a košík plný dobrot a medailí objevili. Tento slunečný den jsme si moc užili.

Michaela Sýkorová

beDesign.cz

Přihlášení