Projektový den Zimní sporty

V úterý 17.1. proběhl ve školní družině projektový den s názvem „Zimní sporty“. Žáci byli nejdříve seznámeni s jednotlivými sporty, které do této skupiny patří. Využili jsme také interaktivní tabuli k názorným ukázkám. Poté byl pro žáky připraven na školní zahradě sportovní kvíz, kde bylo cílem správně vyluštit tajenku. Pak jsme se přesunuli zpátky do školní družiny, kde jednotlivé týmy zpracovávali plakáty se zimními sporty. Nejlepší vytvořené plakáty byly vyhodnoceny.   Žáci získali nové informace o zimních sportech a jednotlivé aktivity pro ně byly zábavné. Úterní odpoledne jsme si zkrátka užili.    

Michaela Sýkorová  

beDesign.cz

Přihlášení