Den s hasiči

V pátek 27. 9. se uskutečnil na naší škole projektový den s názvem HASIČI V AKCI. Přizvaným odborníkem, který již několik let působí jako profesionální hasič, byl pan Jan Fousek. Formou prezentace seznámil všechny žáky s náplní práce hasičů – zásahy při požárech, dopravních nehodách, záchraně tonoucích, jak hasiči postupují v případě povodní, silného větru, likvidace včelích, vosích či sršních rojů, záchraně zvířat. Zdůraznil také dodržování základních pravidel bezpečnosti. Společně si zopakovali důležitá telefonní čísla tísňového volání a uvedli příklady, kdy které číslo použít. Děti se aktivně zapojily do diskuse a rozhovořily se o vlastních zkušenostech s krizovými situacemi. Po přestávce jsme se všichni přesunuli na školní zahradu.

Členové Sboru dobrovolných hasičů v Zaječicích pro nás připravili čtyři stanoviště s různými disciplínami. Na prvním stanovišti společně s p. Davidem Pavlíkem trénovali náročný běh neznámým terénem s hadicí a přenesení raněného do bezpečí. S p. Martinem Škorpilem si mohly děti samy vyzkoušet a nacvičit spojování hadic. Na třetím stanovišti proběhla simulace přivolání první pomoci. Pan Fousek dětem vysvětlil a názorně předvedl, jaké informace je třeba sdělit dispečerce při volání. Nejvíce se však děti těšily na prohlídku hasičského vozu NAUTILUS s p. Jiřím Ohryzkem. Seznámil je s vybavením vozu a ukázal jim speciální oblečení pro hasiče, batoh s vodou, s hadicemi, zdravotnický batoh. Odměnou za jejich pozornost bylo stříkání hadicí na plastové kelímky. O tuto zábavnou disciplínu se postaral p. Petr Horák. Na závěr celého dopoledne nám šikovné děti z hasičského kroužku předvedly hasičský útok.

Program s hasiči si všichni opravdu užili a zároveň si odnesli spoustu nových poznatků a dovedností. Děkujeme hasičům za jejich ochotu a spolupráci se školou.

beDesign.cz

Přihlášení