Pasování na čtenáře

V úterý 14. května 2019 proběhlo v KD Zaječice pasování čtenářů a čtenářek do rytířského čtenářského řádu. Sál se velice pěkně zaplnil, podobně jako v neděli, kdy jsme hráli a zpívali pro maminky. V úvodu rodiče a přátele školy přivítal ředitel školy Radek Machatý. Jako hudební host vystoupil absolvent Konzervatoře Pardubice ve hře na varhany, dirigent Chlapeckého sboru Bonifantes a vynikající aranžér a skladatel Martin Kudrna. Po jeho dvou úvodních skladbách oznámil rytíř Janek, že k nám zavítala královská návštěva. Přišel pan král s paní královnou a byli opravdu mile potěšeni, stejně jako všichni v sále, ja k jim pr vňáčci krásně přečetli pohádku Z pařezové chaloupky.

Každý budoucí rytíř byl odměněn potleskem za svůj výkon, a všechny byly výborné. Pak rytíř Janek přečetl krátkou charakteristiku každého žáka a ten předstoupil před krále, poklekl a byl pasován. Od paní královny děti dostaly knížku, časopis a sladkost.

Na závěr opět zahrál Martin Kudrna a královská návštěva nás opustila.

Chtěl bych touto cestou poděkovat ochotníkům ze Svídnice, kteří nám s radostí pomohli s královskou návštěvou a dále všem členům OB Zaječice za přípravu prostor a pomoc při organizaci. Již nyní se těšíme za rok na další pasování malých rytířů a rytířek. Ve škole nás totiž čeká Rok knihy!

Více fotografií najdete na Facebooku OB Zaječice.

beDesign.cz

Přihlášení