Záložky ze Slovenska

Jak jsme vás již informovali, zapojili jsme se v rámci ROKU KNIHY do Česko-Slovenského projektu vzájemné výměny záložek.
Slovenské záložky doputovaly již koncem měsíce října a věříme, že i naše se na Slovensku budou líbit.

Záložky pro nás ze Slovenska

Záložky od nás na Slovensko

beDesign.cz

Přihlášení