Finanční gramotnost

Jak už jsme vás informovali, naši žáci se seznamují s financemi v praktickém životě. Platby, správné vracení a dopočítávání ceny. Naše dva nejmladší ročníky pracovali s papírovými penězi a interaktivní tabulí, kam jim paní učitelky připravili zajímavé úkoly. Prvňáčci navíc prakticky ověřovali píseň Měla babka čtyři jabka 😃  

beDesign.cz

Přihlášení