Odborník ICT ve výuce

Díky dotaci z MŠMT se v letošním roce výrazně zvýšila úroveň znalostí a dovedností našich žáků v oblasti výpočetní techniky. V současné době žáky v hodinách vede Ing. Lukáš Šára, absolvent královéhradecké Fakulty Informačních Technologií.
Zaměřujeme se především na využívání Wordu, Excelu a PowerPointu v běžném životě, v přípravě do školy a pro využití v přípravě do školy. Ve středu 4. března proběhl již pátý den, kdy žáci mohli zdokonalovat své dovednosti a schopnosti. Podle slov pana Šáry je na všech žácích vidět výrazný postup a zlepšení. V běžných plánech je totiž pouze jedna hodina ICT v páté třídě, a to je na rozvoj technologií a dovedností málo. MŠMT připravuje úpravu Rámcových vzdělávacích plánů a snad bude počítat s větším zapojením techniky a především větší časovou dotací pro výuku.
Od druhé poloviny března nás čeká ještě 25 výukových hodin napříč všemi ročníky. Těšíme se… 

beDesign.cz

Přihlášení