Stará řemesla

Na středu 30. 9. byl pro děti připraven program o starých a zaniklých řemeslech ve spolupráci s muzejními pedagogy z Východočeského muzea v Pardubicích – p. Františkem Kašpárkem a p. Pavlou Procházkovou. Děti 3., 4. a 5. ročníku se zájmem sledovaly vyprávění o tom, co je řemeslo, jaká řemesla existovala a jaká existují dnes. Během prezentace měly možnost nahlédnout do historie a hádat, kdo byl např. dráteník, doškař či bednář.

V praktické části si děti zahrály „na řemeslníky“ – vyrobily si ozdoby z drátků, náramky, nádobky z plastelíny, na hřebenovém stávku tkaly kobereček, na dřevěném stroji splétaly barevné provazy, vyzkoušely si, jaké to je být tesařem, košíkářem, dráteníkem nebo řemenářem.

Projektový den se vydařil, děti si ho opravdu užily, a navíc si domů odnesly své výrobky.

beDesign.cz

Přihlášení