Projektový den – Orientace v terénu

Pan Jan Štos, vedoucí kroužku organizace ZÁLESÁK – TÁBORNÍCI, si s dětmi povídal o mapách, historii orientace v přírodě, o turistických i topografických značkách. Děti si vyzkoušely práci s buzolou.

Školní družina nezahálí

Školní družina je ze známých důvodů po většinu školního roku rozdělena do dvou oddělení, ale měli jsme letos i tři. Pro děti je stále připraven pestrý program. Především prvňáčkové měli v posledních dnech zajímavá témata. Podívejte se do stránek naší družiny