Marie Terezie a Josef II.

Na hodině vlastivědy si žáci 5. třídy zahráli na malíře. Namalovali Marii Terezii a jejího syna Josefa II. Přitom si zopakovali a utvrdili, jaké reformy tyto evropské osobnosti zavedly. A že řadu z nich dodnes využíváme nebo na ně navazujeme…

beDesign.cz

Přihlášení